BAMBOU ACCESSOIRES PLINTHE NATUREL CARAMEL

BAMBOU ACCESSOIRES PLINTHE NATUREL CARAMEL
VERNIS Dimension Référence
HORIZONTAL NATUREL VERNIS 2000x50x15 BS-H300-L
HORIZONTAL CARAMEL VERNIS 2000x50x15 BS-H350-L
FOREST BRUT 1200x60x18 BS-FB100
DENSITY NATUREL VERNIS 1830x68x15 BS-DT100-L
DENSITY CARAMEL VERNIS 1830x68x15 BS-DT150-L
VERTICAL NATUREL BRUT 2000x50x15 BS-H200
VERTICAL CARAMEL BRUT 2000x50x15 BS-H250
HORIZONTAL NATUREL BRUT 2000x50x15 BS-H300
HORIZONTAL CARAMEL BRUT 2000x50x15 BS-H350
VERTICAL NATUREL VERNIS 2000x50x15 BS-H200-L
VERTICAL NATUREL VERNIS WHITE 2000x50x15 BS-H200-WH
VERTICAL NATUREL VERNIS WHITE 2000x50x15 BS-H200-L02
VERTICAL NATUREL VERNIS BLACK 2000x50x15 BS-H200-BL
VERTICAL NATUREL TAUPE VERNIS 2000x50x15 BS-H200-L05
VERTICAL NATUREL VERNIS COLONIAL 2000x50x15 BS-H200-L06
VERTICAL CARAMEL VERNIS 2000x50x15 BS-H250-L
VERTICAL CARAMEL VERNIS BLACK 2000x50x15 BS-H250-BL
VERTICAL CARAMEL VERNIS WHITE 2000x50x15 BS-H250-WH
VERTICAL CARAMEL VERNIS WHITE 2000x50x15 BS-H250-L02
VERTICAL CARAMEL TAUPE VERNIS 2000x50x15 BS-H250-L05
VERTICAL CARAMEL VERNIS COLONIAL 2000x50x15 BS-H250-L06
VERTICAL CARAMEL VERNIS BLUE GREY 2000x50x15 BS-H250-L07